Na on-line třídních schůzkách v dubnu 2021 rodiče navrhli kandidáty z řad zákonných zástupců do školské rady. Navrženými kandidáty na členy školské rady byli: Veronika Kořínková, Jiří Dymeš, Markéta Hermanová a Ilona Hroudová.
Děkujeme rodičům žáků v 1. až 3. třídách za odevzdání 84 platných hlasů do hlasovacích nádob. Poděkování patří i hlasujícím rodičům žáků 4. až 9. tříd, kteří volbu provedli formou ankety.

Zvoleni byli: Veronika Kořínková (106 hlasů), Jiří Dymeš (117 hlasů), Markéta Hermanová (130 hlasů) a Ilona Hroudová (51 hlasů).

Školská rada je volena na tříleté období a bude pracovat ve složení:

  • zvolení zástupci zákonných zástupců: Veronika Kořínková, Jiří Dymeš, Markéta Hermanová
  • zástupci jmenovaní zřizovatelem: Jana Kandoussi, Martin Kloz, Matěj Novotný;
  • zvolení zástupci pedagogických pracovníků: Lenka Králíčková, Nikola Klozová, Štěpánka Mocková.

Zahajovací schůze školské rady se bude konat v měsíci květnu 2021.