PODÍVEJTE SE, jak jsme ve čtvrtek 1. září 2022 zahájili nový školní rok 2022/2023. Zvláště slavnostní byl tento den pro naše prvňáčky, kteří přišli do školy úplně poprvé. Celá slavnostní událost proběhla v Jiráskově divadle, kde jsme s radostí uvítali i jejich rodiče. Nejprve dětem vykouzlil úsměv na tváři kašpárek, který svým humorem rozehnal veškerou nervozitu v sále. Společně s ním noví žáčci přivolali pana ředitele, Miroslava Janouška, který s ostatními členy pedagogického sboru prvňáčky přivítali do nové etapy jejich života a předali jim pamětní listy a dárkové taštičky. Na památku rovněž dostali placky s logem školy. Následovalo společné focení dětí s třídními učitelkami, Pavlínou Strnkovou (1.A) a Zuzanou Vackovou (1.B). Po slavnostním přivítání zasedly děti do lavic ve své třídě a my jim můžeme už jen popřát úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně kamarádů a spoustu společných příjemných zážitků.

Kamila Piroutková