Podívejte se, jak jsme strávili první měsíc ve školní družině 3. tříd a školním klubu, kdy jsme se seznamovali s novým prostředím, hráli různé hry, vyráběli ptáčky ze dřeva, četli si, cvičili jógu a užívali si krásného počasí sportováním na školním dvoře.