PODÍVEJTE SE, jak od října 2022 letošního roku děti ze ŠD prvních tříd pravidelně navštěvují kroužek Judo do škol.

Kroužek je ve spolupráci s DDM Nový Bydžov, kde trenéři juda připravují pestrý hodinový program. Děti hrají spoustu her, rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti, které poté uplatní i v hodinách tělesné výchovy. Kromě zábavy se děti učí základním prvkům juda a férovému chování.

Děkujeme vedoucím trenérům a těšíme se na další pohybové tréninky.

Vychovatelky ŠD Eliška Kmínková a Jana Beranová