1. Na podzim školního roku 2022–2023 žáci nasbírali 730 kg krmných kaštanů. Smlouvu na výkup máme s firmou Kinský dal Borgo, a.s. Chlumec nad Cidlinou, která nasbírané kaštany využívá ke krmení zvěře (například daňků a muflonů). Celkem jsme obdrželi 1 825 Kč.
  2. Za měsíce 7. až 9. 2022 jsme v kontejnerech na papír navážili 630 kg papíru. V těchto měsících byla výkupní cena 1 Kč, takže na účtu přibylo 630 kg.
  3. Ve sběru pomerančové kůry, který probíhal v loňském školním roce, jste nasbírali 72,3 kg. Cena za její sběr činí 1 374 Kč.

Peníze slouží na odměňování žáků za sběrové akce (například i za sběry), na odměny za různé soutěže, odměny pro žáky na exkurze a výlety, lyžařské kurzy, školy v přírodě, …

Díky všem, kteří sbírali.
Pro sběrače, kteří nasbírali největší množství, bude připravená odměna.:-)