• sběr začíná v pondělí 10. 10. 2022
  • kaštany vysypte do označených popelnic na školním dvoře
  • hmotnost sběru nahlaste třídním učitelům (1. stupeň) nebo sběrovým referentům (2. stupeň)
  • sběr je časově omezen (o ukončení budete včas informováni)
  • bližší informace: Irena Doležalová