Rozvrhy tříd pro školní rok 2023–2024. Změny hodin jsou vyhrazeny. Každý žák dostane v pondělí 4. září 2023 osobní rozvrh, kde bude mít přesné rozdělení do skupin, volitelných předmětů, pracovních činností, počítačů a pod. (výuka v lichých a sudých týdnech).

Brzy naleznete rozvrh i ve webové aplikaci Bakaláři.  😛
vedení školy