PODÍVEJTE SE, jak v pondělí 26. 6. 2023 byl pro páťáky den plný překvapení. Jediná instrukce byla jasná a to sejít se před školou ve tři hodiny. Nejprve se děti rozdělily do týmů a poté dostaly šifrované instrukce k hledání pokladu. Všichni plní nadšení začali luštit, hledat, pobíhat, až se podařilo. Společně jsme se přesunuli do areálu Racek v Humburkách, kde už na nás čekali rodiče. Rozdělili jsme se na „áčko“ a „béčko“, rozloučili se, pobrečeli si, zavzpomínali, poděkovali za krásné dary a vrhli se na dobrovolné soutěže. Počasí nám přálo a tudíž jsme využili i nově napuštěného koupaliště. Pro všechny bylo připaveno skladké občerstvení a opékání párků. Otevřen byl i místní bufet, který všem dopřál mnoho laskomin, ale hlavně vychlazené nápoje, což bylo v takovém teple velmi příjemné zpestření. Pohodová akce se nám blížila pomalu ke konci a na děti čekalo další překvapení. Kdo chtěl, mohl s námi přespat ve škole. A chtěli všichni :-). Rodiče o tom věděli, vše dopředu připravili a my pokračovali na after party – pizza, promítání filmu a nechyběla ani školní stezka odvahy. S krásným dnem skončila i etapa dětí na prvním stupni a my pevně věříme, že do druhého stupně vstoupí všichni pravou nohou.
Závěrem chceme poděkovat dětem za báječných pět let, rodičům za skvělou spolupráci, všem našim paním asistentkám za vše a ještě připojíme poděkování do Humburk za možnost strávit čas u nich v areálu a za otevření bufetu.
Kateřina Němečková a Lucie Bradnová