V tomto školním roce jsme otevřeli nový povinně volitelný předmět 3D tisk. Protože o tento předmět byl mezi žáky 2. stupně velký zájem, otevřely se 3 skupiny. Celkem 49 žáků udělalo za uplynulý měsíc velký pokrok a vy si můžete v galerii prohlédnout první úspěšné výrobky z našich 3D tiskáren.