PODÍVEJTE SE, jak se stalo u nás již tradicí, že v rámci učiva prvouky vždycky na podzim věnujeme jeden celý den lesu. Ani letos tomu nebylo jinak. Nejprve v matematice jsme počítali příklady a slovní úlohy, které souviseli s lesními zvířaty. V českém jazyku jsme doplňovali věty o lese, dopisovali názvy hub a luštili lesní tajenku. Nejlepší bylo druhá část dopoledne, kdy nás přišel navštívit do školy pan hajný Lubomír Soukup. Ten jako velký znalec ve svém oboru vyprávěl dětem českém lese. Opět si s sebou přinesl spoustu ukázek a pomůcek, aby beseda pro děti byla co nejzajímavější.

Nejprve se rozpovídal o typech lesů, které u nás máme, a s tím souvisejícím dlouhodobém problému, kterým je kůrovec. Zajímavě vyprávěl o práci v lese, jaké stroje se tam používají, jak usnadňují práci v těžkém terénu.

Nejzajímavější částí dopoledne byly samozřejmě ukázky. Děti musely hádat větve a kůry stromů, také některé jedlé houby.

Nejvíce děti zajímaly vycpaná zvířata, např. straka, tchoř, sojka nebo bažant, ale viděly i roháče, který je potravou netopýrů. Nakonec přišly na řadu lebky srnce, daňka, muflona, jelena sika i kamzíka, pera různých ptáků a zuby divočáka. Děti si také zopakovaly rozdíl mezi rohy a parohy zvířete.

Beseda skončila spoustou dětských dotazů, z kterých bylo vidět, že setkání s panem hajným mělo jako vždycky veliký úspěch.