Pořádáme

regionální PŘÍRODOVĚDNOU SOUTĚŽ v poznávání rostlin
(pro 1. a 2. stupeň ZŠ)
ve středu 31. května 2023 od 8 hodin ve 2. patře budovy školy.

Kategorie:
I. kategorie 1. – 2. třídy;
II. kategorie 3. – 5. třídy;
III. kategorie 6. – 7. třídy;
IV. kategorie 8. – 9. třídy;

Přiložený seznam je orientační.  Vybrané rostlinné druhy budou odpovídat aktuálnímu výskytu.

Za soutěžící zodpovídá vysílající organizace.

Případné dotazy týkající se soutěže zodpoví Mgr. Irena Doležalová na tel. č. 495 490 345.

Přihlášky zasílejte do pondělí 29. 5. 2023:
na e-mailovou adresu: irena.dolezalova@klicperka.cz.