Naše páté třídy zapojily do projektu Paměť národa – Vyprávěj příběhy. Paní učitelka Lucie Bradnová připravila následující video.

Dostali jsme zpětnou vazbu od paní Vlastníkové – Paměť národa…

Úryvek z jejího dopisu:
„Dnes jsme měli závěrečnou evaluaci koordinátorů s vedoucí z pražské centrály a když jsme vyprávěli s panem Peškou o vaší závěrečné prezentaci a ukazovali fotky, tak z toho byla úplně perplex, co jste dokázaly zorganizovat. “ 😊
Ještě jednou velká pochvala od vedení školy za celou akci a vedení jejich žáků. 🙂