Otevřenou školu v letošním roce provázelo téma Strom. Každá třída zpracovala téma dle svého, vždy však originálně. Na návštěvníky čekalo mnoho tematických aktivit a zajímavostí. Podívejte:

Na prvním stupni si třídy se svými třídními učitelkami připravily rozmanité aktivity k jednotlivým druhům stromů. Příchozí tak mohli skládat puzzle, ověřovat své vědomosti v interaktivních kvízech, zhlédnout krásnou výstavu nebo třeba uplést pomlázku či vyřezat vrbovou píšťalku.

Každý, kdo dorazil na druhý stupeň, se mohl mimo jiné třeba projít po pocitovém chodníku tvořeném různými přírodninami, prozkoumat tajemství data svého narození s keltskými horoskopy, zacvičit si stromovou jógu, vyzkoušet fyzikální a chemické pokusy, začíst se do básní nebo se zahledět do obrazů a kreseb žáků.

Ve školním klubu probíhaly přednášky se školní psycholožkou, v počítačových učebnách byly předváděny různé vzdělávací aplikace nebo také 3D tisk a žákovské výrobky. Ani občerstvení nechybělo.

Ale jak to tak bývá, Otevřená škola utekla dřív, než bychom řekli švec. Náležitě jsme si však odpoledne užili a pevně doufáme, že Vy s námi. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří si udělali čas a část odpoledne s námi strávili. Děkujeme!