PODÍVEJTE SE, jak v úterý 9. května 2023 se naši šesťáci zúčastnili ornitologické přednášky s panem Bártou. Seznámili se s náplní práce ornitologa, vyzkoušeli si pozorování ptáků pomocí dalekohledu a získali nové informace týkající se zdejšího ptactva. Největší úspěch vyvolaly druhy, které se podařilo odchytit pomocí sítí a děti si je tak mohly prohlédnout zblízka a následně je i vypustit.  

Kamila Piroutková