PODÍVEJTE SE, jak dne 8.června 2023 se třída 8. A vypravila do kulturního domu v Nechanicích, kde právě probíhá unikátní výstava pohlednic z celého světa, ale i z ČR. Měli jsme možnost osobně se seznámit se sběratelem pohlednic panem B. Luňáčkem, který je autorem výstavy a zároveň vytvořil soubor nelehkých otázek, na které jsme hledali odpovědi právě na výstavě. Dověděli jsme se, že nejstarší vystavená pohlednice je z roku 1890 a znázorňuje Hradec Králové. Na výstavě jsou pohlednice ze všech států světa, najdeme zde pohledy ze všech měst Královéhradeckého kraje. Už víme, kde se nachází konec světa, je jím v Ohňové zemi město Ushuaia.
Mohli jsme získat nejvíce 54 bodů a naším nejlepším třídním výsledkem bylo získání 51 bodu, což se povedlo žákům J. Čihákovi a F. Sajkršmídovi.