V rámci letošního projektového dne žáci 2. stupně hledali odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, zdrojů energie i významu vlastního aktivního přístupu ke svojí osobě a prostředí kolem nás.  Nápomocni jim byli nejen třídní učitelé a ostatní pedagogové, ale i odborníci z praxe. Také žáci 1. stupně se zúčastnili školního projektu Den Země a již tradičně ho spojili také s čarodějnicemi. Každý ročník nafasoval rukavice a pytle a vydal se po své trase uklízet odpadky směr Sloupno. Tam si pro nás žáci 5. tříd připravili na stanovištích zábavné soutěže, všichni jsme si opekli buřty, a protože nám počasí přálo, celé dopoledne jsme si náramně užili. Podívejte se na fotografie.

Ve zdravém těle zdravý duch.

Žáci 6. ročníku si kladli otázky: Jaké živiny potřebuji mít ve své stravě? Umím si připravit zdravou svačinu? Jak se projevují poruchy příjmu potravy a na koho se obrátit? Co je to zdravý talíř?…

Kam s ním?

7. ročník se zamýšlel nad množstvím odpadu a možnostmi, jak jeho objem snížit. Odpověď na otázku: „Kam s ním?“ dostali při návštěvě novobydžovského sběrného dvora. Ani cestou zpět do školy nezaháleli a plnili pytle odpadky, které našli pohozené kolem cest.

Kde vzít energii?

Žáci osmého ročníku se vydali nedaleko Nového Bydžova na exkurzi do Bioplynové stanice v Králíkách. Dozvěděli se, jak fungují bioplynové systémy, které pracují jako perspektivní obnovitelné energetické zdroje.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Naši deváťáci vyrazili do lesa a pod vedením pracovníků ÚHÚL si prostřednictvím simulačních her připomněli význam lesů pro krajinu, naše hospodářství i pro nás samé. Uvědomili si, že o naše lesy musíme s rozvahou pečovat.

Naše poděkování patří našim externím odborníkům: výživové poradkyní Mgr. Radce Drobné, referentce Oddělení životního prostředí MěÚ v Novém Bydžově Bc. Tereze Klozové, panu Radku Tomáškovi z Bioplynové stanice Králíky a pracovníkům lesní pedagogiky ÚHÚL v Hradci Králové. 

Irena Doležalová