Třídění odpadu je nejen o správném umístění plastové lahve nebo papírového kartonu do patřičného kontejneru. Když se děti učí, že určitý druh odpadu může být recyklován, jiný kompostován, a další je směsný, začínají si uvědomovat, jaký vliv má jejich každodenní spotřeba na životní prostředí. Třídění odpadu ve třídách je způsob, jak učit děti nejen teorii, ale praxi, která má přímý vliv na snížení množství odpadu, který končí na skládkách.

Letos se nám podařilo do všech tříd umístit praktické papírové boxy, které dětem třídění zpříjemňují. Zásluhu na tom má především Ing. Jiří Záliš, regionální manažer společnosti EKO KOM, a.s., kterému děkujeme za poskytnutí těchto praktických pomocníků a Bc. Tereza Klozová z Městského úřadu v Novém Bydžově, které děkujeme za spolupráci.                                                                                     Irena Doležalová, koordinátor EVVO