Ani v letošním roce jsme nemohli vynechat pro děti tak důležitou akcím, jakou je mikulášská nadílka. Již tradičně ji pro své mladší spolužáky z 1. stupně a šestých ročníků připravili žáci  z 9.A, 9.B a 9.C. Skupiny Mikulášů s anděly a čerty ocenily hodné děti malou sladkostí a nezbedným dětem domluvily. Podívejte se: Děkujeme všem deváťákům za přípravu masek a realizaci celé akce. Poděkování patří i fotografům a všem ostatním, kteří se na realizaci podíleli.