Pro dívky 6. tříd byla dne 1. 3. 2024 připravena beseda na téma: Čas proměn. Cílem besedy bylo přiblížit dívkám problematiku ženského těla a dospívání. Děkujeme paní lektorce Bc. Lucii Jehličkové za zajímavé a přínosné povídání.

Cíle programu:

  • umožnit dětem lépe chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje
  • umožnit žákům získat ucelené vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce
  • pomoci děvčatům pochopit menstruační cyklus, jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví
  • nabídnou dívkám možnosti jak v tomto období plném změn posilovat zdravé sebevědomí
  • připravit děvčata na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním a poskytnout jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používání

Tereza Tomášková