PODÍVEJTE SE, jak na pátek 24. února 2023 připravila třída 6. B pro své mladší spolužáky ze školní družiny a klubu masopustní rej.
Po úvodních slovech pronesených Aničkou Tomešovou a Filipem Kroisem, kdy dětem vysvětlili, co vlastně masopust je, které masky k němu neodmyslitelně patří, jaké zvyky a tradice se dodržovaly a stále udržují, následoval společný tanec. Poté děti, které byly také převlečeny do nejrůznějších masek, začaly plnit jednotlivé úkoly. A jaké to byly? Zahrály si židličkovanou, protáhly své tělo na připravené opičí dráze, zaházely si kroužky na cíl, složily si puzzle, vyluštily tajenku a osmisměrku s tématem masopustu. Samozřejmě nechyběla ani odměna v podobě tradiční koblihy. Pro děti jich plné mísy napekla paní vychovatelka J. Kovalská. Mňam. Odpoledne plné tance, soutěžení a zábavy se líbilo jak dětem, tak i pořádajícím šesťákům.
Jak se masopustní rej vydařil, uvidíte zde.
Jako třídní učitelka 6. B bych ráda poděkovala svým žákům za organizaci a hladký průběh akce.  🙂

Petra Schovánková