Milí žáci,
rádi bychom pozvali Vás, žáky naší školy,  k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. V roce 2022 proběhne již 15. ročník této soutěže. Do soutěže se v roce 2021 zaregistrovalo 75 237 soutěžících z 3 286 škol z celé České republiky.
Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl
od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v
soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.
Žáci školy mohou soutěžit ve čtyřech kategoriích:
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)
Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých
gymnázií)
KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního
kola.

Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů probíhá od 1. září do 30. září 2022. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15
let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Uživatelský profil
učitelům umožňuje přehled o přihlášených studentech i o jejich výsledcích v soutěži.
Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech. Pro kategorii MŠ, A1 a A2 probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí.
Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.
Základní kolo pro:
kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2022,
kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2022
Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022, a to prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022.
Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Mediálními partnery soutěže jsou
Novinky.cz a Právo. OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. | Otevřená brána budoucnosti

Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím na nás obraťte na e-mail info@logickaolympiada.cz, velmi rádi je zodpovíme.
Těšíme se na naši spolupráci a přejeme Vašim žákům v soutěži mnoho úspěchů.
S pozdravem
Mensa ČR, tým Logické olympiády
info@logickaolympiada.cz