PODÍVEJTE SE, jak během druhé poloviny září započala ve školní družině 1.tříd „JABLÍČKOVÁ SOUTĚŽ“. Znění úkolu bylo opravdu snadné. Děti měly za úkol vybrat a donést to nejkrásnější jablíčko, které uznaly za vhodné. Sešlo se nám opravdu velké množství nádherných jablíček různých velikostí i barev. Celkově se do soutěže zapojilo 25 dětí se svými jablíčky. Posledním a nejdůležitějším úkolem bylo vybrat to nejlepší/nejhezčí. O vítězi rozhodoval každý z nás, a to za pomoci tajného hlasování.

1.místo se svým jablíčkem obsadil Sam Hanuš, 2.místo obdržel Maty Drábek a 3. místo obsadila Viktorka Rohlíčková.

Všem dětem patří velké díky za krásné zapojení do soutěže. 😛

Jana Beranová, vychovatelka ŠD 1. tříd