Erasmus – Dublin (Environmentální výchova) = Jak zachránit naši planetu

I přes nepříznivé počasí, kdy pražské letiště nebylo zcela připraveno na sněhovou nadílku v ČR, jsme úspěšně přistály 2. 12. na letišti v Dublinu. Jelikož cesta trvala celý den, čekal nás již pouze přesun na hotel hromadnou dopravou.

V neděli 3. 12. bylo naším cílem prozkoumat hlavní město Irska, Dublin. Poznávaly jsme místní kulturu, obyvatele, kteří jsou velice vstřícní a stále usměvaví, památky, obchody a hromadnou dopravu, která se zpočátku zdála velice nepřehledná a nespolehlivá. V rámci tématu environmentální výchovy jsme dorazily i do místní zoo.

V pondělí 4. 12. jsme se již plně zapojily do programu Erasmus. Seznámily jsme se s naší lektorkou, která svým původem pochází z Afriky. Velice nás překvapilo, že část její rodiny pochází z ČR. Zbytek naší skupiny tvořily učitelky z Estonska a Slovinska. Po velice krátkém seznámení jsme vyrazily na místní Dublinskou univerzitu, konkrétně na Innovation Academy, kam jsme byly pozvány, abychom se zúčastnily prezentací projektů Design thinking for sustainability ignite, kde jsme navázaly kontakty a vyslechly si tamější tvůrce změn v oblasti udržitelnosti. Konkrétně se jednalo o programy týkající se klimatu, oběhového hospodářství, biodiverzity, vody a půdy. Nakonec vystoupil odborník Harrison Gardner z Common Knowledge, který rozebíral téma Vytváření kultury skutečné udržitelnosti. Odpoledne jsme se připojily k místnímu průvodci, který nás seznámil s historickými památkami Dublinu.

V úterý 5. 12. náš program zahrnoval prohlídku farmy, Airfield Estate. Což je jediná fungující farma v Dublinu s ambicí se stát udržitelným centrem v předním světovém městě udržitelných potravin. Průvodce nám ukázal jejich způsob kompostování potraviny a rostlinných zbytků, jak pěstují vlastní zeleninu a chovají domácí zvířata, a to vše jako jeden koloběh, který se neustále opakuje a je naprosto samostatný.

Ve zbytku dne jsme navazovaly kontakty s vyučujícími ze Slovinska. Společně jsme se vydaly na Howl Castle, prošly jsme si pobřeží a celý výlet zakončily v místní taverně s tradičním irským jídlem.

Ve středu 6. 12. jsme již celé dopoledne strávily v sídle Europassu ve třídě s naší lektorkou Tarren Eight. Výuku jsme započaly krátkým filmem (Joy and Heron), který nás měl propojit. Dále jsme se věnovaly kritickému myšlení, jak ho využívat k soběstačnosti. Jak probudit v dětech lásku k přírodě, všemu živému. Mezi hlavní probírané problémy patřily také klimatické změny, konkrétně globální oteplování. Večerní program byl pro nás poměrně náročný, ale velice zábavný. Zúčastnily jsme se lekce irských tanců se zkušeným mistrem, který nás všechny pořádně prohnal po parketu.

Ve čtvrtek 7. 12. jsme probíraly udržitelnost životního prostředí, zamoření naší planety plastem a klimatickou spravedlnost. S tématy jsme se seznamovaly pomocí různých aktivit, her, diskuzí, videí a přednášek. Odpoledne jsme se společně vydaly prozkoumat zdejší pláže. Večerní program zahrnoval vystoupení irské skupiny The Irish house party. Vystoupili 4 umělci, kteří pomocí svých tradičních irských nástrojů předvedli úžasné představení, které bylo skvěle doprovázeno irským tancem.

V pátek 8. 12. došlo na osvojování dalších zajímavých výukových metod týkajících se environmentální výuky. Na konci proběhla reflexe a získaly jsme své certifikáty.

Poslední den před odletem jsme se přihlásily na dobrovolnou exkurzi po irském venkově. Odjíždělo více kurzů najednou, tudíž byla možnost se seznámit i s dalšími účastníky z cizích států. Prohlédly jsme si Glendalough a tamější jezera s vodopády. Dále jsme se zúčastnily prohlídky s průvodcem po domě Russboroogh. 

Zuzana Pípová, Kamila Piroutková