PODÍVEJTE SE, jak ve čtvrtek 11. května 2023 jsme se již podruhé setkali společně s budoucími prvňáčky. Pro děti byly připraveny pohybové hry a grafomotorická cvičení, pracovní listy s matematickými představami, proběhla jazyková a sluchová příprava a domů si odnesly i jarní výrobek – berušku. Všichni byli šikovní a snaživí. Společně se uvidíme 4. září 2023, kdy již budou děti žáky první třídy.
S rodiči se ještě setkáme 8. června 2023 na od 16:00, tentokrát na hlavní budově v přízemí.
Kateřina Němečková a Lucie Bradnová