Studijní a vědecká knihovna v HK se stala cílem našich deváťáků. Díky dotačnímu fondu Královéhradeckého kraje – Za kulturou ze Společné CIDLINY II. se žáci naší školy zúčastnili lekce trénování paměti. Už ví, jak paměť funguje, zkusili si různá cvičení zaměřená na koncentraci, potrénovali paměť krátkodobou, ale i tu dlouhodobou, naučili se metody jak si zapamatovat zdánlivě nezapamatovatelné. Věříme, že jim tyto nové zkušenosti usnadní nástup na střední školy, kde tyto techniky jistě úspěšně využijí.
Ve zbylém čase jsme poznávali Hradec Králové odlišným způsobem. Jedna skupina navštívila Bílou věž, odkud měli nádherný výhled nejen na historickou část města.
Druhá skupina se vypravila do Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK. V tomto období ještě kvetly pivoňky a už rozkvetly růže. Zajímavý výhled na Hradec byl z terasy skleníku, kde žáci obdivovali exotické rostliny. Také si zblízka prohlédli zachovanou Pajkrovu flošnu – část královéhradeckého opevnění z 18.století. Podívejte se.