Dne 14. 2. 2024 se naši deváťáci vypravili na exkurzi do Terezína, aby získali základní informace o historii a problematice tohoto města. Nejprve jsme se dopředu připravili ve škole. V hodinách výchovy k občanství a ve výtvarné výchově žáci získali mnoho nových informací, které nakonec zpracovali ve formě výukových plakátů. V Magdeburských kasárnách nás čekala úvodní beseda zaměřená na opakování a orientaci v základních pojmech spojených s 2. světovou válkou. Zde naše skupina potvrdila, že byla s terminologií dobře obeznámena. Žáci na dotazy lektorky bezchybně odpovídali. Následovalo rozdělení do dvou skupin, kdy jsme si s průvodci
prohlédli bývalé ghetto, expozice Muzea ghetta a Magdeburských kasáren. Nakonec jsme se přesunuli i na prohlídku Malé pevnosti (bývalé policejní věznice gestapa), kde nás také čekal průvodcovský výklad. Rády bychom poděkovaly žákům za důstojnou reprezentaci naší školy a za bezproblémové zvládnutí celého velmi náročného programu. Podívejte se: ZDE

Hana Jarošová, Jarmila Kubánková, Hana Ryglová a Lenka Vopálková