Tak jako každoročně se v pátek 22. března 2024 připojíme k 17. ročníku soutěže Matematický klokan.

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu zájemců od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Matematický klokan se snaží zapojit do soutěže všechny žáky a umožnit jim vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh.

Soutěží se v kategorii CVRČEK (žáci 2. až 3. tříd), KLOKÁNEK (4. a 5. třídy), BENJAMIN (6. a 7. třídy) a KADET (8. a 9. třídy).

Za 60 minut v kategorii cvrček mají žáci řešit 18 úloh, v ostatních kategoriích 24.

Úlohy jsou podle obtížnosti hodnoceny 3, 4 a 5 body. Za každou nesprávnou odpověď se odečítá 1 bod, za neřešenou úlohu se neodečítá nic. Aby žáci neskončili v mínusu, mají přiděleno 18 nebo 24 bodů.

Protože v tomto termínu jsou pro žáky 9. tříd připraveny PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO, budou mít možnost připojit se k soutěži v pondělí 25. března 2024.

Podrobné informace o soutěži si můžete přečíst na https://matematickyklokan.upol.cz/.