Projektový den Baroko na Novobydžovsku přinesl žákům i pedagogům zajímavé zážitky spojené s tímto uměleckým směrem. Během akce, která se konala 7. května, měli žáci možnost účastnit se různých workshopů, kde se zabývaly barokní architekturou, malířstvím, hudbou či sochařstvím. Důležitou součástí byla také exkurze do místního kostela Sv. Vavřince, který je hojně vyzdoben v duchu baroka. Zajímavou byla i návštěva muzea, kde si mohli prohlédnout reálné artefakty spojené s tímto historickým obdobím. Celkově lze říci, že projektový den přispěl k obohacení vzdělávacího procesu a zájmu žáků o historii a umění. Podívejte se: