Ve dnech 7. a 18. listopadu 2022 se žáci naší školy zapojili do patnáctého ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky. Formou online testu v počítačových učebnách řeší otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. 

Naše škola se zúčastnila ve třech kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet.

Výsledky: 

V kategorii Mini (4. a 5. ročníky) soutěžilo přes 60 žáků, kde dvacet čtyři z nich překonalo hranici 100 bodů ze 192 možných. Pořadí: 1. Matěj Čihák 192 bodů 2. Vojtěch Kinčl 176 bodů 3. Matěj Jelínek a Adam Macák 172 bodů. 

V kategorii Benjamin (6. a 7. ročníky) soutěžilo přes devadesát žáků, kde třicet jedna z nich překonalo hranici 100 bodů ze 192 možných. Pořadí: 1.Filip Krois 192 bodů, 2. Melichar Pospíšil 192 bodů, 3. Tobiáš Rijk 180 bodů. 

V kategorii Kadet (8. a 9. ročníky) soutěžilo přes sedmdesát žáků, kde deset z nich překonalo hranici 100 bodů ze 192 možných. Pořadí: 1. Jakub Čihák 176 bodů 2. Lukáš Fišera 144 bodů 3. Kateřina Roušarová 136 bodů. 

Gratulujeme nejen těmto jmenovaným, ale i všem ostatním žákům, kteří se s tímto velmi náročným testem utkali.  🙂 

Přikládáme jednu úlohu s řešením z kategorie Benjamin (střední obtížnost): 

 Vyučující informatiky