Minulý týden se na naší škole uskutečnilo několik besed týkajících se prevence.

Žáci 3. a 4. tříd se dozvídali informace a rady z virtuálního prostředí, jejich téma totiž bylo – Surfuj bezpečně.

Sedmé třídy zase čekalo téma šikana a kyberšikana. Na modelových situacích si žáci uvědomili, jaké dopady jejich chování může mít. Zároveň dostali rady jak se bránit, kam se obrátit v případě, pokud by oni byli obětí šikany či kyberšikany.

Deváté třídy se naopak zaobíraly tématikou Trestně právní odpovědnosti. Mimo jiné se ujasnili, jaký je rozdíl mezi přestupkem, trestným činem či jaká odpovědnost z toho vyplývá.

Všechny tyto besedy byly vedeny por. Bc. L. Špičanovou z Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje, která odpovídala na řadu dotazů, jež děti v průběhu besed měly.

O těchto tématech budou žáci ještě diskutovat v rámci hodin výchovy k občanství.

Zajímavé stránky:

https://www.bezpecnyinternet.cz/cs/

https://bezpecne-online.ncbi.cz/

https://www.nntb.cz/