V úterý 27. února jsme v rámci předmětu Výchova k občanství navštívili bydžovskou novogotickou radnici, sídlo městského úřadu v Novém Bydžově. Po příchodu jsme byli srdečně přivítáni panem místostarostou Matějem Novotným, který na nás již čekal v krásně zdobené zasedací síni. V těchto historických kulisách jsme se seznámili s činností zastupitelstva města a fungování úřadu. Dále jsme se dozvěděli o kompetencích jednotlivých odborů včetně zajímavých příkladů z praxe. Poté jsme se přesunuli do obřadní síně, kde nám pan místostarosta popsal průběh svatebního obřadu.

Před návratem do školy jsme měli možnost položit dotazy, na které jsme obdrželi ochotné odpovědi. Tato exkurze nám poskytla užitečné poznatky do budoucího dospěláckého života. Děkujeme Městskému úřadu Nového Bydžova a především panu místostarostovi za vstřícnost a příjemné zpestření školního dne. Na fotografie se podívejte ZDE.

žáci 6. A