Ve dnech 3. a 4. dubna 2023 probíhal zápis žáků do 1. tříd. Žádosti o přijetí mohli podávat rodiče až do 30. dubna 2023 již bez přítomnosti dětí.

Dle novely školského zákona ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole V. Kl. Klicpery Nový Bydžov.
Zákonní zástupci obdrželi registrační číslo, pod kterým jsou děti na seznamu uvedeny.

Výsledky zápisu naleznete ZDE.