Přírodovědná soutěž v poznávání rostlin

POZVÁNKASEZNAM ROSTLIN.

Pořádáme
regionální PŘÍRODOVĚDNOU SOUTĚŽ v poznávání rostlin
(pro 1. a 2. stupeň ZŠ)

ve středu 28. května 2014 od 8 hodin ve 2. patře budovy školy.

Kategorie:
I. kategorie 1. – 2. třídy
II. kategorie 3. – 5. třídy
III. kategorie 6. – 7. třídy
IV. kategorie 8. – 9. třídy

Přiložený seznam rostlin je orientační. Vybrané rostlinné druhy budou odpovídat aktuálnímu výskytu.

Případné dotazy týkající se soutěže zodpoví Mgr. Irena Doležalová na tel. č. 495 490 345 nebo 608 922 567.

Přihlášky zasílejte do pondělí 26. 5. 2014:
na e-mailovou adresu: irena.dolezalova@klicperka.cz
nebo poštou na adresu ZŠ V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov.

Virtuální prohlídka