Granty

Grant Inkluzivní Klicperka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003200 Název projektu: Inkluzivní Klicperka Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2017 Skutečné datum zahájení: 1. 2. 2017 Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019. Aktivity: 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky; 2. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ; […]

Hudební pohádky v divadle

Dovolujeme si Vás pozvat na tři hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v podání pěveckého sboru Radostný Plecháček. Pro školy a školky hrajeme v pátek 15. 11. v 8.15 a 10.00 hod. Představení trvá 60 minut, vstupné 40 Kč. Rezervace vstupenek a bližší informace o představení na tel. 775 860 713. Pro veřejnost účinkujeme […]

Informace k šablonám Peníze do škol

V souvislosti s realizací šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) budeme zveřejňovat informace o vytvořených DUM (digitální učební materiály). V případě zájmu uvádíme e-mailový kontakt na autora, který na požádání poskytne DUM ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice. Seznam autorů, e-mail kontaktů a tématických okruhů předmětů:.

7. ročník Novobydžovského streetbalového turnaje

V sobotu 28. května 2011 se rozhoří basketbalové šílenství na 9 koších v areálu Sportringu. Pokud máte zájem se turnaje zúčastnit, přihlaste své 3členné družstvo (může být i náhradník)do pátku 20. 5. 2011 na adrese info@streetnb.wz.cz.

Kalendář pro rok 2009

Již podruhé se Vám dostává do rukou kalendář, který vznikl jako jeden z výstupů projektu Krajina za školou. Do tohoto projektu se zapojila Základní škola V. Kl. Klicpery ve školním roce 2006/2007. Vzhledem k tomu, že nástěnný kalendář zaznamenal velký úspěch, rozhodli jsme se vydat ho i v letošním roce, tentokrát jako kalendář stolní. Kalendář si […]

„Pobejtkování“ v Krkonoších

Cílem projektu environmentální výchovy pod názvem „Pobejtkování“ v Krkonoších je umožnit našim žákům společně prožít neopakovatelné zážitky v přírodě a za vedení zkušených odborníků probudit jejich zájem o problematiku životního prostředí. Pro realizaci našich záměrů jsme zvolili pobyt ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově, s jejichž činností máme osobní zkušenosti. […]

Přírodopisná učebna v novém kabátě

V loňském školním roce získala naše odborná učebna přírodopisu nový vzhled a zároveň zázemí pro současné moderní formy názorné výuky.

Kalendář pro rok 2008 – Nový Bydžov dříve a dnes

V těchto dnech dokončujeme kalendář pro rok 2008, který vznikl jako jeden z výstupů projektu KRAJINA ZA ŠKOLOU. Cílem naší činnosti bylo shromáždit staré fotografie, pohlednice či jiná vyobrazení z našeho regionu a stejná místa v jejich současné podobě. Podařilo se nám shromáždit přes 200 snímků. Všechny jsme pečlivě zdokumentovali, opatřili popiskem a vyfotografovali stejné […]

Krajina za školou – historie Novobydžovska v obrazech

Projektem určeným pro žáky 2. stupně se žáci z Klicperky začali zabývat v loňském školním roce. Jeho realizace umožňuje budování citového vztahu ke svému okolí a rozvíjení schopností žáků jako např. sběr a třídění poznatků, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, prezentování svých výsledků, práce s výpočetní technikou apod. Jaký je postup při realizaci tohoto […]

Projekt Historie Novobydžovska v obrazech

Anotace Žáci školy budou získávat staré fotografie, pohlednice či jiná vyobrazení míst z našeho regionu. Tento materiál následně digitalizují. Pomocí digitálního fotoaparátu se pokusí stejná místa zachytit v jejich současné podobě. Tyto obrázky pak doplní popisky s podrobnějším určením místa, historie, významnosti. Z takto získaných obrázků vytvoří veřejně přístupnou webovou prezentaci, uskuteční výstavu pro žáky […]
1. stránka z celkem 212

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa

Využíváte knihobudku?

sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde