Granty

Grant ŠABLONA II – Jazyková Klicperka 2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010856; Název projektu: Jazyková Klicperka; Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2019; Skutečné datum zahájení: 1. 2. 2019; Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021. Aktivity: 1. 2.II_13_Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize, mentoringu, koučinku; 2. 2.II_2_Školní speciální pedagog_personální šablona; 3. 2.II_6d_Vzdělávání ped. pr. ZŠ_DVPP v […]

Grant Inkluzivní Klicperka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003200 Název projektu: Inkluzivní Klicperka Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2017 Skutečné datum zahájení: 1. 2. 2017 Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019. Aktivity: 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky; 2. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ; […]

Hudební pohádky v divadle

Dovolujeme si Vás pozvat na tři hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v podání pěveckého sboru Radostný Plecháček. Pro školy a školky hrajeme v pátek 15. 11. v 8.15 a 10.00 hod. Představení trvá 60 minut, vstupné 40 Kč. Rezervace vstupenek a bližší informace o představení na tel. 775 860 713. Pro veřejnost účinkujeme […]

Informace k šablonám Peníze do škol

V souvislosti s realizací šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) budeme zveřejňovat informace o vytvořených DUM (digitální učební materiály). V případě zájmu uvádíme e-mailový kontakt na autora, který na požádání poskytne DUM ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice. Seznam autorů, e-mail kontaktů a tématických okruhů předmětů:.

7. ročník Novobydžovského streetbalového turnaje

V sobotu 28. května 2011 se rozhoří basketbalové šílenství na 9 koších v areálu Sportringu. Pokud máte zájem se turnaje zúčastnit, přihlaste své 3členné družstvo (může být i náhradník)do pátku 20. 5. 2011 na adrese info@streetnb.wz.cz.

Kalendář pro rok 2009

Již podruhé se Vám dostává do rukou kalendář, který vznikl jako jeden z výstupů projektu Krajina za školou. Do tohoto projektu se zapojila Základní škola V. Kl. Klicpery ve školním roce 2006/2007. Vzhledem k tomu, že nástěnný kalendář zaznamenal velký úspěch, rozhodli jsme se vydat ho i v letošním roce, tentokrát jako kalendář stolní. Kalendář si […]

„Pobejtkování“ v Krkonoších

Cílem projektu environmentální výchovy pod názvem „Pobejtkování“ v Krkonoších je umožnit našim žákům společně prožít neopakovatelné zážitky v přírodě a za vedení zkušených odborníků probudit jejich zájem o problematiku životního prostředí. Pro realizaci našich záměrů jsme zvolili pobyt ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově, s jejichž činností máme osobní zkušenosti. […]

Přírodopisná učebna v novém kabátě

V loňském školním roce získala naše odborná učebna přírodopisu nový vzhled a zároveň zázemí pro současné moderní formy názorné výuky.

Kalendář pro rok 2008 – Nový Bydžov dříve a dnes

V těchto dnech dokončujeme kalendář pro rok 2008, který vznikl jako jeden z výstupů projektu KRAJINA ZA ŠKOLOU. Cílem naší činnosti bylo shromáždit staré fotografie, pohlednice či jiná vyobrazení z našeho regionu a stejná místa v jejich současné podobě. Podařilo se nám shromáždit přes 200 snímků. Všechny jsme pečlivě zdokumentovali, opatřili popiskem a vyfotografovali stejné […]

Krajina za školou – historie Novobydžovska v obrazech

Projektem určeným pro žáky 2. stupně se žáci z Klicperky začali zabývat v loňském školním roce. Jeho realizace umožňuje budování citového vztahu ke svému okolí a rozvíjení schopností žáků jako např. sběr a třídění poznatků, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, prezentování svých výsledků, práce s výpočetní technikou apod. Jaký je postup při realizaci tohoto […]
1. stránka z celkem 212

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov