Otevřená škola 2019 – Březen, do knihy s Klicperkou vlezem  Karneval 2019  skola  skola3

Okresní kolo v matematické olympiádě 2019

V matematických soutěžích – Matematické olympiádě a Pythagoriádě – patří naše škola v královéhradeckém okrese už dlouhá léta mezi ty úspěšnější.  I v letošním roce se podařilo našim žákům probojovat mezi nejlepší řešitele okresního kola MO. Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v daném limitu několik příkladů […]

Svátek Den Země ve školním klubu

Kolem nás se často objevuje spousta nepotřebných věcí, které můžeme zpětně využít k vytvoření něčeho nového a zajímavého. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe… Proto jsme se společně rozhodli, že nějaké suroviny znovu probudíme a dáme jim nový rozměr. Sejdeme se v našem klubu v pátek 26.4.2019 po 13. hodině a pokusíme se o vytvoření hezkých […]

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019–2020

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 probíhal zápis žáků do 1. tříd. Dle novely školského zákona ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k […]

Cvičení rodičů s dětmi a naši prvňáčci v Tongu

PODÍVEJTE SE, jak v předvelikonoční čas již téměř tradičně vyrazili rodiče se svými dětmi v rámci cvičení za zábavou do hradeckého Tonga. S sebou jsme vzali i naše prvňáčky. Všichni jsme si to společně užili. Vyskákaní, vyběhaní, vysmátí, ale hlavně vyřádění jsme se vrátili domů a jistě se všichni těšíme na další společné akce. Lucie Bradnová

3. místo na soutěži GNB – Faradayův pohár

V pátek 29.3. se žáci osmých a devátých tříd, Nikola Ortová, Kristýna Šustrová, Matyáš Hercík, Sebastian Horák, Aneta Mikulková, Linda Macháčková, Aneta Nosková, Marie Pospíšilová, Michaela Lehká a Pavel Houška, vydali zasoutěžit si ve fyzicko-chemické soutěži na Gymnázium Nový Bydžov. Ve dvojicích jsme ve fyzické části řešili úlohy o elektrickém obvodu s elektrostavebnicí a odpovídali […]

Aprílový den 2019

Školní parlament "téměř" pravidelně vyhlašuje 1. dubna jako aprílový den. Každý rok členové parlamentu hledají, jaký motiv by měl třídní kolektivy spojovat. Letošní rok námětem byla stejná barva trička a kravata. Všechny třídy včetně třídních učitelů se k vyhlášené výzvě připojila a vy se můžete PODÍVAT, jak jim to slušelo. Fotografie tříd pořídili třídní učitelé.

Výsledky školního kola Pythagoriády 2019

V pátek 5. dubna 2019 si žáci 5. až 8. tříd vyzkoušeli řešit zajímavé, logické a matematické úlohy ve školním kole Pythagoriády. Do soutěže se zapojili všichni žáci 5. tříd a dobrovolní zájemci z řad žáků vyšších ročníků. Za 60 minut měli vyřešit 15 úloh. Za každou správnou odpověď obdrželi jeden bod. Úspěšným řešitelem se […]

Třída 4. B na exkurzi v Praze

PODÍVEJTE SE, jak jsme si ve čtvrtek 4. dubna užili krásný slunečný den. V rámci výuky vlastivědy jsme nejprve navštívili Poslaneckou sněmovnu, kde jsme zhlédli krátkou projekci o její činnosti, prohlédli si přilehlé prostory i hlavní zasedací sál a vyzkoušeli si, jak se sedí v poslanecké lavici. Později jsme lanovkou vyjeli na Petřín a prohlédli […]

Ze zápisu dětí do 1. tříd

PODÍVEJTE SE, jak ve dnech 3. a 4. dubna 2019 probíhal zápis budoucích prvňáčků. Pro děti byly připraveny úkoly, které prověřovaly jejich zralost pro vstup do 1. třídy. Kromě drobných dárků od MěÚ dostaly i keramickou plaketku, která potvrzovala jejich přijetí za žáčka 1. třídy a klíč, kterým si 1. září otevřou vstup do školy. […]

DDM pořádá v době velikonočních prázdnin

Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov pořádá VELIKONOČNÍ VÝLET do zámeckého parku, kde se děti seznámí s pohádkovými bytostmi na pohádkové cestě zámeckým parkem, společně se nadýchneme přicházejícího jara a jako tečku za celým výletem zakončíme jako obvykle v zámecké pizzerii. Kdy: ve čtvrtek 18.4. 2019, sraz v 8.00 na vlakovém nádraží v Novém Bydžově. […]
2. stránka z celkem 33012345...102030...Poslední »

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa

Využíváte knihobudku?