Andílci a skřítkové 4. A – 2020  Školní družina 2. B – 2020  Čert, Mikuláš a anděl ve škole – 2020  Vánoční besídka třídy 6. A

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Při hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 budeme vycházet: a) z podkladů, které jsme získali za druhé pololetí v době, kdy přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (do 10. 3. 2020), b) podpůrně z podkladů získaných v rámci distančního vzdělávání (hodnotíme především snahu o pravidelnou práci, ochotu zapojit se, odevzdávání úkolů), zde musíme […]

Bližší informace k docházce žáků 2. stupně

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro žáky 2. stupně V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Vážení rodiče, zasíláme základní informace k nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020. (informace vychází z doplněného metodického pokynu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT dne 27. 5. […]

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 2020

Oficiální schůzka s rodiči budoucích 1. tříd se bude konat v srpnu 2020. Individuální konzultace s rodiči proběhnou ještě v červnu 2020. Rodiče získají základní informace. Informace pro rodiče: Jdeme do školy 1. část a 2. část Zahájení školního roku se uskuteční v pondělí 1. září 2020. O jeho průběhu budou zákonní zástupci informováni na srpnové schůzce.

Zrušení ředitelského volna

Ředitelské volno ve dnech pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 se ruší. Vydání vysvědčení bude v úterý 30. 6. 2020. O jeho průběhu budeme informovat.

Logická hra BRLOH 2020

Milí žáci, protože jsme si toho soutěžení a hraní na jaře moc neužili, je pro vás nachystána speciální edice soutěže. Tentokrát půjde o soutěž jednotlivců – BRLOH EXTRA. Ve čtvrtek 11.6. od 16:00 bude zveřejněno na webu zadání dvaceti příkladů. Na řešení budete mít tentokrát 150 minut. Soutěžit budete klasicky v kategoriích základních škol a […]

Sběr tříděného odpadu stále probíhá

Pokud jste doma shromáždili papírový nebo plastový tříděný odpad, pak jej můžete přivést na místo obvyklé. Zadní vrata na dvůr jsou odemčená. Pokud by nebyly volejte p. školníkovi: 602 814 225.

Informace k průběhu přijímacího řízení na SŠ dle pokynů MŠMT

Informace k průběhu přijímacího řízení na SŠ dle pokynů MŠMT • termín jednotné přijímací zkoušky (celostátní zadávané CERMATEM) pro čtyřleté obory – pondělí 8. června 2020, pro obory šestileté – úterý 9. června 2020 • náhradní termín pro jednotnou přijímací zkoušku je 23. 6. 2020 • termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel SŠ (v období […]

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

12. května 2020 se do školních lavic vrátili někteří deváťáci. Sice je nečekala výuka v klasických třídách, museli dodržovat různá opatření, přesto se většina shodla na tom, že jim škola chyběla a těšili se. Budou se teď věnovat intenzivní přípravě na jednotné přijímací zkoušky, které jsou pro ně důležitým krokem v jejich budoucnosti. Na naší […]

Bližší informace k zahájení prezenční výuky přihlášených žáků 1. stupně

Informace je určená žákům 1. stupně: Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: – písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a – písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu […]

Vyplacení zbývajícího stravného 2020

Vážení rodiče žáků 9. tříd, můžete požádat o vyplacení zbývajícího stravného pro vaše dítě – žáka 9. třídy ve školní jídelně. Vyplněnou žádost (stačí vyplnit 1x) odevzdejte do školní jídelny. Žádost: pdf.
10. stránka z celkem 373« První...89101112...203040...Poslední »

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov