Lyžařská škola pro žáky 3. A, 4. A a 4. B_2020  Lyžařská škola pro žáky 5. tříd_2019  Exkurze 5. tříd – hvězdárna a elektrárna Hučák – 2019  skola  skola3

Zápis do 1. tříd – NOVÉ

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad je možné dodat: datovou schránkou: vs4mqbn e-mailem s ověřeným elektronických podpisem: skola@klicperka.cz poštou: ZŠ V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov do schránky školy: umístěna u hlavního vchodu. Vzhledem k situaci bychom uvítali žádosti podané bez osobní přítomnosti. Takto podávané přijímáme v termínu: od 14. do 30. dubna […]

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY po dobu uzavření školy

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY NA KLICPERCE A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NA OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOLY  1) ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY  Po celou dobu mimořádného opatření Vlády ČR je žákům zakázán vstup do budovy školy. Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů poskytují žákům studijní materiály a úkoly prostřednictvím elektronické pošty, pomocí systému Komens, či jinými, již zaběhlými způsoby on-line komunikace. U zaslaného učiva a studijních materiálů […]

Ošetřovné pošleme elektronicky

Ve spojitosti se situací ohledně koronaviru si budou moct rodiče, kteří z důvodu, že musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, si budou moct zažádat o ošetřovné – viz. https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne. Ošetřovné zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo […]

Uzavření tělocvičny pro NÁJEMCE

S platností od 13. března 2020 do odvolání je uzavřena tělocvična pro všechny NÁJEMCE. Důvodem je zamezení šíření koronaviru vyplývající z nařízení Vlády ČR a zřizovatele školy.

Zadání domácí přípravy

Z důvodu uzavření základních škol, kdy žáci nemají být osobně přítomni ve škole, budou žáci plnit úkoly doma. Žákům 1. až 3. tříd zadají třídní učitelé učivo prostřednictvím využívaných informačních kanálů. Žáci 4. až 9. tříd budou mít učební látku zadanou prostřednictvím Komensu v Bakalářích. Informováni budou nejen žáci, ale i rodiče.  

Učení on-line FRAUS, NOVÁ ŠKOLA, SCIO …

Učení doma V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se nakladatelství FRAUS rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytnou zdarma prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro […]

Uzavření školy od 11. března 2020 do odvolání

Na základě mimořádného opatření se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. V této době je škola uzavřena, v provozu není ani školní družina a školní klub. Po dobu platnosti mimořádného opatření není v provozu ani školní jídelna. Obědy mají děti již odhlášeny. Toto mimořádné opatření […]

Ohlédnutí za lyžařským výcvikem 1. tříd – 2020

V úterý 25.2.2020 jsme vyrazili na náš první lyžařský výcvik. Počasí nám moc nepřálo, ale to nám dobrou náladu nezkazilo. Cesta proběhla klidně, s jednou zastávkou jsme byli po 11.hodině v cíli, čímž byla chata Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Vynosili jsme zavazadla z autobusu do chaty, ubytovali se na pokojích a dali si oběd. Kvůli […]

Zrušení představení CIRKUS HAPPY KIDS

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy a široká veřejnosti, na základě doporučení KHS v Hradci Králové z důvodu zamezení šíření koronaviru, jsme nuceni zrušit nácvik i představení projektu Cirkus Happy Kids. Těšit se na něj můžete v příznivější době v náhradním termínu. 🙂

Doporučení KHS k cestování do rizikových oblastí

Aktualizace informace: dne 6.3.2020 jsme od KHS obdrželi následující dopis: Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření viz. příloha.
1. stránka z celkem 36212345...102030...Poslední »

Virtuální prohlídka