Vyhodnocení plakátů osobností 17. listopadu 1989

Třídní kolektivy si na Parlamentu Klicperky vylosovali Osobnosti 17. listopadu. Každá třída měla o dvou osobnostech zpracovat informace o jejich životě a činnosti před a po sametové revoluci. S plakáty se žáci seznámili během projektového dne v pátek 15. listopadu 2019.
Na schůzce parlamentu byli zástupci zaúkolováni a měli obodovat tři – dle jejich pohledu nejlepší práce – nejlepší 3 body, pak 2 a 1 bod.
Body byly zpracovány a tady jsou VÝSLEDKY.

Nakonec si 1. a 2. místo nesou žáci 7. tříd a 3. místo 9. A. Třídní učitel obdrží finanční částku jako odměnu, za kterou ji pro žáky zakoupí. 

Poděkování patří i žákům Parlamentu Klicperky, kteří se snažili o co nejobjektivnější stanovisko při hodnocení. 🙂

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov