Schůzka se zástupci školního parlamentu 13. 10. 2006

Program:
1) Akce Parlamentu –
a) připomínky pouze z řad žáků 9.A a 9.B – místo loga školy navrhnout logo parlamentu
( soutěže budou probíhat podle změněného návrhu )
b) Prezentace tříd a akcí na webových stránkách školy – v případě potřeby vytvářet stránky třídy na webu se obraťte na Dana Lechmana v 9.B
2) Akce pro 8. a 9. ročníky – nabídka třídenního lyžování v Alpách
3) Připomínky:
a) Upozornění na skutečnost, že z bezpečnostních důvodů je zakázáno v areálu školy používat skateboardy, jízdní kola, koloběžky apod.
b) Krajní skříňky v šatnách jsou zásahem některých „vandalů“ poničené – jedná se o nápravě
c) Překročení limitu písemných prácí (bude projednáno na pedagogické radě v pondělí 16. 10. 2006)

Úkoly:
1. Zástupci Parlamentu z 9.A připraví leták AKCÍ PARLAMENTU a roznesou do jednotlivých tříd celé školy
Termín: pondělí 16.10.2006
• Výtvarný námět na LOGO PARLAMENTU (jednotlivci, vyhodnocení listopad 2006).
• Nejzajímavější vánoční řetěz (soutěž všech tříd školy) – vyhodnocení 19. 12. 2006
• Soutěžní vánoční výzdoba tříd – vyhodnocení 20. 12. 2006, třídy
• Básnění na téma „Naše škola“ – vyhodnocení únor 2007, jednotlivci
• Fotografická soutěž na téma“Moje hobby“ – březen 2007, jednotlivci

Připomínky zástupců tříd:
1. Bylo by možné, aby každá třída měla smeták a lopatku ve třídě?
Košťata budou v každém patře na dívčích záchodech v hygienické místnosti.
2. Zrcadla na záchodech v horním patře Kdo si počká, ten se dočká (zrcadlo je doobjednáno a v krátké době by se mělo na WC objevit)
3. Kde najdeme školníka?
Když chcete školníka zajděte do kanceláře, tam Vám ho pomohou sehnat.
4. Ničení skříněk-NENIČIT!!! Cena skříňky 2500Kč.
5. Lepení žvýkaček a odhazování papírků do umyvadla v chemii.
Problém 9.B. Větší důslednost na kontrolu třídy, která zde měla výuku.
6. Bude nějaký lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. tříd?
Informace na příštím Parlamentu.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov