Přehled akcí květen – červen

 

I v posledních dvou měsících školního roku jsme pokračovali v projektech.V rámci ŠVP měly šesté třídy naplánován projektový den s názvem Den Evropy. Jednotlivé třídy si vybraly evropskou zemi a měly za úkol zajímavou formou seznámit s ní ostatní spolužáky. Žáci 9. B v tomto pololetí pracovali na projektu Ohrožená zvířata. Zpracování tématu přizpůsobili malým dětem, takže kromě našich žáků 1. stupně mohli jejich práci shlédnout i děti z obou novobydžovských mateřských školek.

I v posledních dvou měsících školního roku jsme pokračovali v projektech.V rámci ŠVP měly šesté třídy naplánován projektový den s názvem Den Evropy. Jednotlivé třídy si vybraly evropskou zemi a měly za úkol zajímavou formou seznámit s ní ostatní spolužáky. Žáci 9. B v tomto pololetí pracovali na projektu Ohrožená zvířata. Zpracování tématu přizpůsobili malým dětem, takže kromě našich žáků 1. stupně mohli jejich práci shlédnout i děti z obou novobydžovských mateřských školek.

Závěr školního roku je také obdobím exkurzí, školních výletů a škol v přírodě. Namátkově uvádíme např. dějepisnou exkurzi do Kutné Hory se zaměřením na středověké dějiny a s návštěvou stříbrných dolů, vlastivědnou exkurzi na Kunětickou horu nebo zeměpisně zaměřený výšlap na Sněžku. Cíle školních výletů byly také velmi různorodé, třídy vyjely např. do Harrachova, na Pecku, na Malou Skálu, do Jinolic nebo Ruprechtic a do dalších zajímavých míst.

Nejatraktivnější exkurzí je bezesporu šestidenní pobyt v Anglii. Tentokrát naši žáci navštívili Londýn a jižní Anglii s přímořskými městy Eastburne a Brigton. Tento výlet je velmi oblíbený, ale na žáky klade poměrně velké nároky. Musí zvládnout náročný program poznávacího zájezdu a hlavně se musí domluvit s rodinou, u které jsou ubytováni. Ještě že máme ruce a nohy, s těmi se dorozumíme všude.

Dne 4. 6. se na naší škole konala regionální soutěž v poznávání rostlin. Zúčastnilo se jí 108 žáků z deseti okolních škol. Mladí přírodovědci od nejmenších prvňáčků až po ostřílené deváťáky určovali rodová i druhová jména 40 rostlin.

Dne 17. 6. proběhlo slavnostní otevření výstavy Krajina za školou. Jedná se o fotografie, které nabízí pohledy do novobydžovských ulic v dobách minulých a v současnosti. Jestli máte zájem zjistit, jak šel čas a co se změnilo, můžete si výstavu prohlédnou v prostorách Jiráskova divadla.

19. 6. se již potřetí rozeznělo Jiráskovo divadlo Dětským sborovým setkáním. Tato akce je příležitostí, kdy nám dětské pěvecké sbory mohou předvést to nejlepší ze svého repertoáru. Kdo přišel, zanotoval si při směsce lidových písní nebo podupával do rytmu při písních z dílny Uhlíře a Svěráka.

Poslední týden je na Klicperce vždy sportovní. Tradičně se konají sportovní dny pro 1. i 2. stupeň, i když disciplíny jsou trochu netradiční. Své příznivce si také našly turnaje v nohejbale a odbíjené. Všem, kteří si protáhli tělo a pomohli své třídě k dobrému umístění, gratulujeme.

Nejslavnostnější akcí v závěru školního roku je vyřazování deváťáků. Žáci 9. tříd, učitelé a rodiče se sešli v Jiráskově divadle, aby si připomněli, co všechno společně zažili během své školní docházky.  

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov