Poplatek za ŠD a ŠK od šk. roku 2021–2022

Poplatek za školní družinu (žáci 1. až 3. tříd) a školní klub (žáci 4. až 9. tříd) od 1.9.2021:
a) Výše úplaty respektuje § 14 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Je stanovena měsíční částkou, kterou určuje svým rozhodnutím ředitel školy pro vymezené období.
b) Měsíční výše úplaty není závislá na počtu dní, ve kterých se žák v průběhu měsíce skutečně účastnil činnosti družiny.
c) Ředitel školy stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině s účinností od 1.9.2021 takto:
• 200 Kč měsíčně na jedno dítě přihlášené do ŠD.
• 100 Kč měsíčně na jednoho žáka přihlášeného do ŠK.
Splatnost úplaty
a) Úplatu můžete hradit měsíčně se splatností do 5. daného měsíce
nebo
b) Uhradit úplatu za období 1. pololetí (září 2021 až leden 2022) se splatností k 15. 9., a to 1000 Kč za pravidelnou docházku do ŠD a 500 Kč za ŠK. Úplatu za 2. pololetí (únor až červen 2022) se splatností k 15.2.ve stejné částce.
Příspěvky budou využity na nákup pomůcek, herních prvků apod.
Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov