Nástup žáků 6. a 8. ročníků od 3. 5. 2021 do školy!

Od 3. 5. 2021 (sudé týdny) budou vyučováni ve škole žáci 6. a 8. tříd, od 10. 5. (liché týdny) budou na distanční výuce.

Třídní učitelé zašlou přes Bakaláře a do Teams bližší informace rodičům a žákům k nástupu do školy.

Tito žáci mají objednaný oběd ve ŠJ. Pokud nemají zájem, musí jej odhlásit: tel. 739 049 117. Obědy se vydávají do 14:00 hodin.

Žáci, kteří si vyzvedávají oběd na distančním vzdělávání do přinesených nádob, si jej mohou odebrat od 10:30 do 13:00 hodin.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov