Den 8.B pro 1. ročníky

Není pravda, že dnešní mládež dovede sedět pouze u počítače, televizoru, hrát automaty apod.

Důkazem toho jsou žáci 8.B, kteří si připravili pro prvňáčky pestrý a naučný program. Osmáci vytvořili šest stanovišť, a tam se ve dvojici či trojici věnovali pěti skupinám prvňáčků.

Jednotlivé skupiny navštěvovaly stanoviště podle časového harmonogramu. V tělocvičně si žáci proběhli překážkovou dráhu, kde jim byl měřen čas, v multimediálce dětem vysvětlili, k čemu tato učebna slouží a složili si tam skládačku pomocí badmintového míčku. V klubu se bavili skládáním puzlí s vodiči, v počítačové učebně se seznámili s výukovým programem pro 1. stupeň „Alíkův první slabikář“ a vyzkoušeli si pracovat se sluchátky.

Další úkol měli prvňáčci v učebně přírodopisu. Dostalo se jim tam přednášky o zvířatech. Výklad byl demonstrován na vycpaných exponátech. Posledním úkolem dětí bylo namalovat obrázek podle hádanky. Nakonec došlo k vyhodnocení tří nejlepších dívek a chlapců. S prázdnou neodešel ani jeden žáček, protože na závěr byly všechny děti odměněny sladkou odměnou.

Děkujeme tímto třídní učitelce 8. B paní Lence Vopálkové za ochotu a pomoc při přípravě tohoto pěkného dopoledne.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov