Školní rok 2006-2007

Připravujeme školní lyžařský zájezd 7. tříd

Naše škola pravidelně pořádá pro žáky prvního i druhého stupně lyžařské výcvikové kurzy. I když v těchto dnech teprve začíná podzim a počasí je stále ještě téměř letní, přípravy lyžařských kurzů se rozbíhají. V následujícíh řádcích se vás pokusíme stručně informovat o chystaném lyžařském kurzu pro žáky 7. ročníků, který je součástí školních osnov tělesné výchovy.

Nabídka nepovinných předmětů

I v tomto školním roce nabízí naše škola řadu nepovinných předmětů nejrůznějšího charakteru. Žáci prvního i druhého stupně si tak mohou vybírat podle svých zájmů z předmětů kulturních, sportovních a nechybí ani matematika…

Krajina za školou

Vážení občané Nového Bydžova a obcí jeho regionu, ZŠ V. Kl. Klicpery se na Vás obrací s žádostí o pomoc! Naše škola se účastní projektu Krajina za školou, který vyhlašuje MŠMT a jehož cílem je podpořit vytváření postojů žáků ke svému životnímu prostředí, bydlišti či domovu. Ke zpracování projektu potřebujeme staré fotografie domů v Novém […]

Co plánujeme v tomto školním roce

Stěžejním úkolem pro pedagogický sbor je dokončení školního vzdělávacího programu. Jedná se o dokument, který nahradí současné osnovy. V něm by měly být zahrnuty i body znamenající změnu ve vzdělávacím procesu. V letošním roce jsme pro žáky i zájemce začali připravovat cyklus přednášek. První z nich budete mít možnost navštívit již letos na podzim. Nadále budeme pokračovat v nabídce jazykových, počítačových i keramických kurzů pro děti i veřejnost. Dále budeme...

Parlament Klicperky ve školním roce 2006/07

Během loňského školního roku se žáci 6. a 9. tříd zvolení do parlamentu pravidelně v pátek o velké přestávce scházeli s paní učitelkou Doležalovou a zástupkyní ředitele Řehořkovou. Cílem schůzek je informování žáků o připravovaných akcích, plánovaných změnách ve škole, zjišťování názorů žáků a zároveň získávání námětů k další činnosti a směřování školy. Uspořádali jsme tři […]

Tábor 2006

Fotografie z tábora „Klicperka – Jizerka“ pro vás vybral jeden z účastníků, žák 9.B Jaromír Kohout. Neměl to ani trochu jednoduché – celkem mu totiž pod rukama (či spíše před očima) prošla bezmála tisícovka fotografií. Zájemci mají možnost nechat si tyto (a mnohé další) fotografie vypálit na CD. Následující fotogalerie nechť všem účastníkům připomíná krásné chvíle a zážitky z tábora.

První školní den

Pro 32 prvňáčků bylo 4. září 2006 dnem nadmíru významným. Za doprovodů svých rodičů zasedli do školních lavic poprvé jako skuteční žáci. Počínaje zítřkem už ale budou jen se svými učitelkami a novými kamarády. Budeme rádi, když se jim bude ve škole líbit a přejeme jim hodně příjemných zážitků v následujících devíti letech školní docházky. ...

Nabídka jazykových kurzů pro žáky

Jazykový kurz anglického jazyka pro 2. třídy Lektor: Mgr. Jana Dymešová Cena kurzu: Kč 48,-/ 60minut Počet hodin: 15 Cena na 1. pololetí cca 720,– + pracovní sešit cca 70 Kč Jazykový kurz ruského jazyka pro 1. třídy Lektor: Mgr. Světlana Vacková Cena kurzu: Kč 35,-/ 45minut Počet hodin: 15 Cena na 1. pololetí cca 525,- […]

Organizační zabezpečení školního roku 2006/07

Přehled o třídnictví v jednotlivých třídách, funkcích ve škole a o odděleních školní družiny...

Složení školské rady

Na základě zákona 561/2004 vznikla 25. října 2005 na naší škole Školská rada, která se stává díky svému složení (3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci rodičů a 3 zástupci učitelů) výrazným pomocníkem vedení školy ke zlepšení kvality školy. Rada schvaluje, projednává dokumenty školy, vyjadřuje se ke všem problémům školy. Předseda: p. Němec (rodič) Místopředseda: Mgr. Roman Polda (pedagog) členové: p. Hruška (jmenován […]
2. stránka z celkem 3123

Virtuální prohlídka

Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov