8. B ve spolupráci se ŠK pořádala KARNEVAL

PODÍVEJTE SE, jak v pátek 21. 2. 2020 proběhla akce Klicperka Hledá Talent spojená s Karnevalem. Této akce se zúčastnili žáci prvního stupně, kteří si mohli zasoutěžit o nejhezčí karnevalovou masku nebo předvést, že na Klicperce jsou žáci, kteří mají talent.
Průběh akce byl následující. Nejdříve jsme se roztancovali, abychom se dostali do dobré nálady. Poté měly děti šanci předvést svůj talent. Našlo se osm odvážlivců, kteří nám ukázali pěvecké schopnosti a malířské dovednosti. Abychom děti rozpohybovaly, pustili jsme písničku „Jede, jede mašinka“ a naučili je macarenu, při které porota vybrala čtyři nejlepší masky: Cenu za 1. místo získala Tereza Hepová (3. A), 2. místo Matěj Čihák (2. B), 3. místo Jan Bognár (1. A) a 4. místo Ellen Pelánková (1. A). Po vyhlášení výsledků se děti pustily do různých soutěží. Jako zakončení jsme, my žáci 8. B, děti naučily dva různé tance.

Za pořádající 8. B třídu Hana Houdeková
fotograf: Hana Houdeková

Za připravenou akcí patří největší pochvala vedoucí týmu Hance Houdekové, která se svými spolužáky akci připravila. 🙂

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov