1. schůzka Parlamentu Klicperky

V úterý 24. září 2019 se uskutečnila 1. schůzka zástupců z 5. až 9. tříd Parlamentu Klicperky.
Co bylo na programu 1. schůzky? Nejprve se představili všichni její zástupci.
Společně jsme se domluvili, že se budeme scházet v úterý a schůzky budou svolávány školním rozhlasem. Zástupci obdrželi stanovy a mohou se vyjádřit k jeho znění.
Pak p. uč. Irena Doležalová informovala žáky o třídění odpadu. Každá třída si měla vyrobit sběrovou krabici na třídění papíru a některé třídy vyrobily krabici na plasty. V pátek 27. 9. 2019 provedou kontrolu s fotodokumentací žáci 9. B. Žáci dostali ke zvážení, jak naložit s tetrapaky ze školního mléka.
Zástupci dostali úkol do pátku 4. října 2019 naplánovat akci, kterou budou spolupořádat se školním klubem pro mladší spolužáky.
Další schůzka se bude konat v úterý 8. 10. 2019.

Za dospěláky se budou schůzek účastnit: Irena Doležalová, Martina Lacková a Romana Řehořková.
Složení zástupců ze tříd:
.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov