Změna pro žáky 1. stupně od 22. 5. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že od 19. června již nepokračuje distanční výuka, povedou práci školních skupin od 22. června učitelé prvního stupně. Domnívám se, že možná někteří z Vás by rádi uvítali nástup svých dětí do školy alespoň na posledních sedm dní, aby se mohli potkat se svojí třídní učitelkou.
Z tohoto důvodu bych rád zjistil Váš zájem o docházku do školy na poslední týden. Pokud by se v některé třídě objevilo více než 15 zájemců, byla by třída rozdělena na dvě skupiny a mezi těmito skupinami by přecházela paní učitelka s paní asistentkou.
Přítomnost ve škole by byla opět na bázi dobrovolnosti, program bude zajištěn do 12:00.
Do školy by žáci mohli vstupovat v 7:30, v nezbytných případech je možná dohoda s vedením školy o časnějším nástupu.
Z organizačních důvodů je odpolední program možný pouze pro žáky, kteří chodí do školy již od 25. května.
Podmínkou pro nově příchozí je odevzdání čestného prohlášení a dodržování mimořádných hygienických opatření viz příloha.
Vysvědčení se bude rozdávat (pokud se něco nezmění) dne 30. června, bližší informace, jak to bude zajištěno, se dozvíte od svých třídních učitelů.
Zájem o docházku do školy oznamte třídním učitelům do středy 17. června 2020.

Nezapomeňte svým dětem v případě nástupu do školy dát vyplněné čestné prohlášení (týká se těch, kteří čestné prohlášení ještě neodevzdali).

Celý článek naleznete ZDE.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov