Závěrečná zpráva ČŠI

INSPEKČNÍ ZPRÁVA . V době od 8.  do 11. října 2013 navštívili naší školu inspektoři České školní inspekce v Hradci Králové. Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů.

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, pro školní družinu a jejich soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Hodnoceným obdobím jsou školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 do doby inspekce.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde