Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 23. 10. 2019

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 23. 10. 2019

 

Přítomni: p. Kořínková, p. Kandoussi, p. Mocková, p. Kloz, p. Ducháčková, p. Prokop, p. Zmítková

Omluveni: p. Novotný

 

Program:

  • Volba předsedy školské rady
  • Schválení výroční zprávy
  • Změny v ŠVP
  • Projednání návrhu rozpočtu
  • Různé

 

Usnesení:

  • Členové školské rady zvolili jako předsedkyni p. Kořínkovou.
  • Členové školské rady schválili Výroční zpráv ředitele školy za školní rok 2018/2019.
  • Členové školské rady projednali změny v ŠVP.
  • Členové školské rady projednali návrh rozpočtu na rok 2020.

Členové školské rady vzali na vědomí informace uvedené v programu.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov