Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 11. 10. 2012

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 11. 10.  2012

 

Přítomni: p. Pospíšilová, p. Bradnová, p. Svěcená, p. Neuman, p. Kulich, , p. Kovalská, p. Petr Mikšíček, p. Kateřina Němečková

Omluveni: p. Vodák

 

Program:

1)      Schválení školního řádu

2)      Dotazník

3)      Žádost o navýšení příspěvku – ONIV

4)      Žádost o navýšení příspěvku – platy

5)      Analýza dopadu změn financování regionálního školství

6)      Rozpočet školy – mimonormativní akce

 

Usnesení:

Členové školské rady schválili školní řád v předloženém znění.

Školská rada písemně požádá vedení ZŠ Karla IV. o včasné příchody jejich žáků školní družiny na obědy (nejvíce problémů v úterý po páté vyučovací hodině).

Školská rada doporučuje radě města zvážit a případně vyhovět žádostem o zvýšení příspěvku.

Další zasedání rady bude ve čtvrtek 1. listopadu 2012 od 16 hodin.

Zápis ve formátu pdf naleznete ZDE

 

 

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov